|     |    Müügiesindaja kodulehele  

 

Viimati uuendatud 23.10.2012


Küpsiste eeskiri – täpsema info saamiseks vajuta siia.


AVONI PRIVAATSUSAVALDUS 

SISUKORD 

> SISSEJUHATUS, ULATUS
> ISIKUANDMED
> MITTEISIKULISED ANDMED
> PRÄÄNIKUD JA MUUD TEHNOLOOGIAD
> IP-AADRESSID
> SOTSIAALVÕRGUSTIK JA INTERAKTIIVSED TÖÖRIISTAD
> KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAIDID
> KOLMANDATEST ISIKUTEST REKLAAMIJAD
> TURVALISUS
> VALIK
> LIGIPÄÄS
> SÄILITAMINE
> SAIDI KASUTAMINE LASTE POOLT
> ÜLE PIIRIDE KANDMINE
> KÄESOLEVA PRIVAATSUSAVALDUSE UUENDUSED
> MEIE KONTAKTANDMED
> SÕLTUMATUD MÜÜGIESINDAJAD
SISSEJUHATUS, ULATUS
OÜ Avon Eesti  (“Avon” või “meie”) on loonud käesoelva Privaatsusavalduse, et teavitada teid sellest, kuidas me andmeid kogume, kasutame ja avaldame.

Käesolev Privaatsusavaldus kehtib kogu teabe kohta, mida kogutakse selle veebisaidi ning kõigi sellele Privaatsusavaldusele viitavate mobiilisaitide, rakenduste, vidinate ja muude interaktiivsete funktsioonide kaudu (“Sait“). Käesolev Privaatsusavaldus ei kehti Avoni poolt muudel viisidel kogutud andmetele, näiteks väljaspool Internetti kogututele, välja arvatud allpool spetsiifiliselt mainitud juhtudel.

Avon annab sõltumatutele lepinguosalistele õiguse selle tooteid müüa (edaspidi nimetatud Sõltumatud Müügiesindajad või Avoni Esindajad). Sõltumatud Müügiesindajad ei ole Avoni töötajad. Seega ei oma Avon kontrolli Sõltumatute Müügiesindajate poolse Isikuandmete kogumise, kasutamise või avaldamise üle, sealhulgas nende turunduse eesmärkidel, ega vastuta selle eest. Kui esitate Sõltumatule Müügiesindajale teavet Saidi kaudu, on Avonil sellele ligipääs ning me käsitseme seda vastavalt käesolevale Privaatsusavaldusele. Sõltumatud Müügiesindajad võivad esitada Avonile teavet oma klientide kohta, mis juhul käsitseb Avon sellist teavet oma omanduses vastavalt käesolevale Avaldusele.

Kui olete mõne Sõltumatu Müügiesindaja klient, uurige otse oma Esindajalt tema andmete privaatsuse tavade kohta.

Kui kandideerite Sõltumatuks Müügiesindajaks või juba olete seda, vaadake tähtsa teabe saamiseks teile kehtivate täiendavate privaatsustavade kohta lisaks käesoleva Privaatsusavalduse üldiselt kehtivatele määrustele ka käesoleva Privaatsusavalduse allosas asuvat lõiget 
 
Sõltumatu Müügiesindaja.ISIKUANDMED
Isikuandmete kogumine.
  “Isikuandmed” on andmed, mille põhjal on võimalik teid identifitseerida, nagu nimi, postiaadress (sealhulgas arve ja tarneaadressid), telefoninumber, e-posti aadress, krediitkaardi number ja kasutajanimi. Kogume teilt teie Isikuandmeid, kui otsustate osaleda meie pakkumistes ja programmides või annate muul viisil andmeid otse meile, sealhulgas meie juures registreerimisel, toodete ostmisel, meie interaktiivsete funktsioonide kasutamisel või muul viisil meiega Saidil suheldes.

Isikuandmete kasutamine. Võime Isikuandmeid kasutada:

• eesmärkidel, milleks te need spetsiifiliselt andsite, sealhulgas piiramatult võimaldamaks meil vastata teie küsimustele ning töödelda ja täita teie soove;
• et saata teile teavet teie suhete või tehingute kohta meiega;
• et teavitada teid e-posti, SMS-i, telefoni või posti teel toodetest, teenustest, programmidest ja pakkumistest, mis võivad teid meie arvates huvitada;
• et kohandada teie kogemust meie juures, sealhulgas esitades teie jaoks kohandatud tooteid või pakkumisi;
• et võimaldada teil kasutada meie Saiti ning võtta sellel teistega ühendust ja nendega suhelda;
• et aidata teil leida Sõltumatu Müügiesindaja, sealhulgas soovitada uut Avoni Esindajat, kui teie Avoni Esindaja on Avoni toodete müümise lõpetanud, ning lihtsustada Sõltumatu Müügiesindaja äritegevust;
• meie sisemistel ärilistel eesmärkidel, angu andmete analüüs, auditid, uute toodete arendamine, meie veebisaidi parandamine, meie teenuste parandamine, kasutustrendide identifitseerimine ning meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlaksmääramine;
• et võimaldada teil osaleda loosimistes, võistlustel ja muudes kampaaniates ning neid tegevusi hallata (mõnedel nendest tegevustest on täiendavad reeglid, mis võivad sisaldada täiendavat teavet teie Isikuandmete kasutamise ja avaldamise kohta, mistõttu soovitame need reeglid hoolikalt läbi lugeda);
• et täita teie tellimus või muul viisil varustada teid toodete või teenustega, näiteks töödelda teie makseid, tarnida teie tellimus, suhelda teiega teie ostu suhtes ning pakkuda teile sellega seotud klienditeenindust; ja
• et võimaldada teil saata e-kiri teistele isikutele läbi meie "saada sõbrale" tüüpi funktsionaalsuse. (Seda funktsionaalsust kasutades kinnitate meile, et teil on õigus kasutada oma sõbra nime ja e-posti aadressi ning esidada need meile sellel eesmärgil. Teie sõbra teavet kasutatakse ainult edastatava e-kirja saatmiseks ning seda ei salvestata meie andmebaasidesse.);

Isikuandmete jagamine. Võime teie Isikuandmeid avaldada:

• meie sidusettevõtetele, st Avoni ettevõtete pere osaks olevatele ettevõtetele, (loendi nägemiseks klõpsake siia, kuid mitte nende otseturunduse eesmärgil. OÜ Avon Eesti on ühiselt kasutatavate Isikuandmete andmekontroller ja vastutav osapool;
• kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, kes pakuvad Avonile teenuseid, nagu veebisaidi hostimine, andmete analüüs, maksete töötlemine, teenuste täitmine, infrastruktuuri pakkumine, infotehnoloogiateenused, klienditeenindus, e-posti kättetoimetamsie teenused, krediitkaartide töötlemine, auditeerimine, väljaõpe ja muud sarnased teenused. (Nendele kolmandatele isikutele edastatakse teie Isikuandmed või on neil ligipääs teie Isikuandmetele meile või meie nimel nende teenuste pakkumise eesmärgil);
• Sõltumatutele Müügiesindajatele ulatuses, mis on nende jaoks vajalik teiega kontakteerumiseks, teie tellimuste täitmiseks või teile teenuse pakkumiseks;
• kolmandatele isikutele kogu meie äri või selle osade, varade või aktsiate reorganiseerimise, ühinemise, müügi, ühisettevõtete, loovutamise, ülekandmise või muu paigutamise korral (sealhulgas seoses kõigi pankrottide või sarnaste menetlustega); ja
• kui peame seda vajalikuks või sobivaks: (a) kohaldatavate seaduste alusel, sealhulgas seadused väljaspool teie elukoha riiki; (b) juriidilistele protsessidele vastamiseks; (c) avalike ja valitsusametite poolsetele nõuetele vastamiseks, sealhulgas avalikud ja valitsusametid väljaspool teie elukoha riiki; (d) meie tingimuste jõustamiseks; (e) meie või meie tütarettevõtete operatsioonide kaitsmiseks; (f) meie ja/või meie tütarettevõtete, teie või teiste isikute õiguste, privaatsuse, ohutuse või omandi kaitsmiseks; ja (g) et võimaldada meil võtta kasutusele saadaval oelvad meetmed või piirata meile langeda võivaid kahjusid.MITTEISIKULISED ANDMED
Mitteisikuliste Andmete kogumine.
 “Mitteisikulised Andmed“ on kõik andmed, mis ei avalda teie spetsiifilist identiteeti, nagu:

• Brauseri teave.
• Präänikute, pikselmärgiste ja muude tehnoloogiate abil kogutud andmed.
• Demograafiline tave ja muu teie või meie Sõltumatute Müügiesindajate poolt esitatud teave.
• Koondteave.

Meie ja meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad võime koguda Mitteisikulisi andmeid mitmel viisil. Näiteks me

• kogume teavet, nagu teie arvuti tüüp (Windows või Macintosh), ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteemi versioon ning internetibrauseri tüüp ja versioon.
• kogume demograafilist teavet, nagu teie asukoht, haridus, elukutse, vanus, sugu, ning muu teavet, nagu teie hobid ja huvialad, kui te vabatahtlikult meiega seda teavet jagate. Isikuandmetega kombineerimata ei identifitseeri see teave isiklikult teid ega ühtegi teist isikut.

Teabe koondamine. Võime koondada Isikuandmeid nii, et koondteave ei identifitseeri isiklikult teid ega ühtegi teist isikut, näiteks kasutades Isikuandmeid meie teatud piirkonnas elavate klientide protsendi arvutamiseks. Mõnel juhul võime kombineerida Mitteisikulisi Andmeid Isikuandmetega (näiteks kombineerides teie nime teie geograafilise asukohaga). Mitteisikuliste andmete kombineerimisel Isikuandmetega käsitleme kombineeritud teavet selle kombineerituna oleku ajal Isikuandmetena.

Mitteisikuliste Andmete kasutamine ja jagamine. Kuna Mitteisikulised Andmed ei identifitseeri teid isiklikult, võime koguda, kasutada ja avaldada Mitteisikulisi andmeid kõigil eesmärkidel.PRÄÄNIKUD JA MUUD TEHNOLOOGIAD
Präänikud:
Meie ja meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad võime kasutada Saidil "präänikuid". Präänikud võimaldavad veebiserveril kanda arvutile üle andmeid arvepidamiseks ja muudel eesmärkidel. Kasutame präänikuid ja teisi tehnoloogiaid muuhulgas selleks, et pakkuda teile enam isikupärastatud teavet ja lihtsustada teie kestvat ligipääsu saidile ja selle kasutamist. Samuti lubame tarnijatel kasutada meie veebisaidil präänikuid. Kui te ei soovi, et präänikute kasutamise abil teavet kogutaks, on enamiku brauserite puhul bõimalik präänikute kasutamine lihtsa protseduuri abil keelata. Präänikute kohta lisateabe saamiseks külastage palun järgmist saiti, mis ei ole Avoniga seotud:
 http://www.allaboutcookies.org/.

Lokaalselt jagatud objektid: Meie ja meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad võime teatud olukordades kasutada Flashi lokaalselt jagatud objekte (“Flash-präänikuid“), sealhulgas teie äratundmiseks ja teie ostukorvi sisu meeles pidamiseks. Flash-präänikud erienvad brauseri präänikutest salvestatavate andmete hulga ja tüübi poolest. Lisaks ei saa te üldjuhul oma brauseril kontrollida, kustutada ega keelata Flash-präänikute salvestamist. Lisateabe saamiseks Flash-präänikute kohta ja nende üle kontrolli omamise õppimiseks klõpsake Flash Playeri toe lehele ning valige Global Storage Settings Panel (globaalse salvestamise seadistuste paneel) ja järgige juhiseid. Hetkel teie arvutus olevate Flash-präänikute nägemiseks minge lehele Website Storage Settings Panel (veebisaidi salvestamise seadistuste paneel) ning järgige juhiseid nende vaatamiseks ja soovi korral iga spetsiifilise Flash-prääniku kustutamiseks.

Pikselmärgised ja muud tehnoloogiad: Läbipaistvad GIFid on ainulaadse identifitseerijaga väikesed pildid, mis töötavad sarnaselt präänikutele. Kuid vastupidiselt teie arvuti kõvakettale salvestatud präänikutele manustatakse läbipaistvad GIFid nähtamatult veebisaidi lehtedele. Võime läbipaistvaid GIFe (tuntud ka kui veebimajakad, veebilutikad või pikselmärgised) Saidiga seoses kasutada muuhulgas meie Saidi kasutajate tegevuse jälgimiseks ning Saidi kasutamise ja vastuste hulga statistikate koostamiseks. Meie ja meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad võime samuti kasutada läbipaistvaid GIFe HTML-vormingus e-posti sõnumites, et aidata meil jälgida e-kirjadele vastamiste hulka, mõõta oma turunduskampaaniate edukust ja teha kindlaks, millal meie e-kirju vaadatakse või edastatakse.

Saidi analüüs: Avon võib teha koostööd käesolevas lõigus kirjeldatud tehnoloogiaid kasutavate kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, et koostada veebisaidi analüüse, mis aitavad meil jälgida ja mõista, kuidas külastajad meie Saiti kasutavad. Näiteks kasutame me kolmandast isikust veebianalüüsi teenusepakkujat Omniture'i abiks meie veebisaidi töövõime ja kasutajate kogemuse parandamisel. Lisateabe saamiseks ning Omniture’i Omniture Technology privaatsuspoliitika ja selle keeldumistööriista vaatamiseks vaadake palun nende 
privaatsuskeskust

Vidinad, rakendused ja sarnased tehnoloogiad. Kui otsustate kasutada meie poolt pakutavat tehnoloogiat (nagu vidinat), võivad kõik teie poolt selle tehnoloogia kaudu kättesaadavaks tehtud Isikuandmed või muu teave muutuda avalikult kättesaadavaks, näiteks sotsiaalmeedia ning muude veebisaitide ja platvormide kaudu, millel te vastava tehnoloogia kättesaadavaks teete. Lisaks võib teatud tehnoloogial olla võime olla "viraalselt" teistesse asukohtadesse jagatav (näiteks võib teie sõber või klient postitada teie teavet sisaldava vidina oma blogile). Avon ei vastuta avalikult kättesaadavaks tehtud Isikuandmete ja/või muu teabe kogumise, kasutamise ega avaldamise eest.IP-AADRESSID
Kuidas me kogume IP-aadresse
Teie “IP-aadress” on teie Interneti-teenusepakkuja (ISP) poolt automaatselt teie kasutatavale arvutile määratud number.

IP-aadress võidakse indetifitseerida ja automaatselt meie serveri logifailidesse salvestada iga kord, kui kasutaja Saiti külastab, koos külastuse aja ja külastatud leh(ted)ega. IP-aadresside kogumine on Internetis standardpraktika ning seda teevad paljud veebisaidid automaatselt.

Kuidas me IP-aadresse kasutame ja avaldame
Võime kasutada IP-aadresse eesmärkidel, nagu Saidi kasutustasemete arvutamine, abiks serveriprobleemide diagnostikal, pettuste tuvastamine ja Saidi haldamine. Samuti võime kasutada ja avaldada IP-aadresse kõigil eesmärkidel, milleks kasutame ja avaldame Isikuandmeid. Palun pange tähele, et me käsitseme IP-aadresse, serveri logifaile ja nendega seotud teavet Mitteisikuliste Andmetena, välja arvatud juhtudel, kus kehtivad seadused vastupidist nõuavad.SOTSIAALVÕRGUSTIK JA INTERAKTIIVSED TÖÖRIISTAD
Meie Saidi teatud funktsioonid võivad anda teile võimaluse suhelda meie ja teistega. Nendeks võivad olla blogid, foorumid, sõnumite saatmise funktsioon, jututoa funktsioon ja kogukonna profiilide loomine. Peate nende funktsioonide kasutamisel oleam teadlik sellest, et kogu teie poolt saadetav teave, sealhulgas teie nimi, asukoht ja e-posti aadress, võib olla teistele avalikult kättesaadav. Me ei vastuta mingi teabe eest, mida te nende interaktiivsete funktsioonide kaudu saata otsustate, ning soovitame teil tungivalt mitte avaldada nende funktsioonide kaudu tundlikke Isikuandmeid (nagu tervise- või krediitkaardi andmed). Nende funktsioonide kasutamisel võivad teie Isikuandmed jääda Saidile ka pärast seda, kui lõpetate Saidi kasutamise.KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAIDID
Meie Sait võib viidata kolmandate isikute poolt hallatavatele veebisaitidele. Me ei vastuta meie saidil vidiatud või sellesse integreeritud kolmandate isikute poolt hallatavate veebisaitide privaatsustavade eest ega kolmandatest isikutest internetireklaami ettevõtete privaatsustavade eest. Lingi kaasamine Saidile ei tähenda meie toetust viidatud saidile. Avoni Sõltumatud Müügiesindajad vastutavad oma isiklike veebisaitide ja nendel veebisaitidel kogutud teabe eest ainuisikuliselt. Kui Sõltumatu Müügiesindajale kasutab teilt teave kogumiseks Avoni Saiti, võib Avonil olla ligipääs sellele teabele ning me käsitseme seda vastavalt käesolevale Privaatsusavaldusele.KOLMANDATEST ISIKUTEST REKLAAMIJAD
Võime kasutada kolmandatest isikutest reklaamiettevõtteid Saidi külastamisel reklaamide pakkumiseks. Need ettevõtted võivad kasutada teavet teie Saidi külastuse kohta, et pakkuda teid huvitada võivate kaupade ja teenuste reklaame. Käesoelval Saidil reklaamide pakkumise ajal võivad need ettevõtted teie brauserile paigaldada või tuvastada ainulaadse prääniku. Kui soovite selle tava kohta lisateavet ning saada teada oma valikute kohta selle teabe nende ettevõtete poolt mitte kasutamiseks, külastage palun saiti 
http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.TURVALISUS
Kasutame meie käes olevate Isikuandmete kaitsmiseks mõistlikke organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid. Kahjuks pole võimalik garanteerida ühegi Interneti kaudu teostatava andmete saatmise ega andmete säilitamise süsteemi 100%-list turvalisust. Kui teil on põhjust uskuda, et teie suhtlemine meiega ei ole enam turvaline (näiteks kui arvate, et mõen teie poolt meie juures loodud konto turvalisus on rikutud), teavitage meid probleemist koheselt, võttes meiega ühendust vastavalt alltoodud lõigule 
Meie kontaktandmed.VALIK
Avoni reklaam- ja/või kampaaniapakkumiste saamisest keeldumiseks võite saata meile palve allpool lõigus Meie kontaktandmed toodud aadressile.

Püüame reageerida kõigile palvetele nii kiiresti kui mõistlikult võimalik.LIGIPÄÄS
Kui soovite varem meile esitatud Isikuandmeid üle vaatata, korrigeerida või kustutada, võite võtta meiega ühendust vastavalt alltoodud lõigule Meie kontaktandmed. Selgitage oma palves, millist teavet soovite muuta. Püüame vastata nii kiiresti kui mõistlikult võimalik.SÄILITAMINE
Säilitame teie Isikuandmed käesolevas Privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkide täitmiseks vajaliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui seadusega on nõutud või lubatud pikem säilitusaeg.SAIDI KASUTAMINE LASTE POOLT
Sait ei ole mõeldud sikutele vanuses alla neljateistkümne (14) aasta ning palume nendel isikutel mitte Saidi kaudu Isikuandmeid saata.ÜLE PIIRIDE KANDMINE
Teie Isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda kõigis riikides, milles me töötame, ning meiega suheldes ja meile Isikuandmeid saates nõustute teabe ülekandmisega riikidesse väljaspool teie elukoha riiki, millel võivad olla teie riigist erinevad andmekaitsereeglid, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse.KÄESOLEVA PRIVAATSUSAVALDUSE UUENDUSED
Võime käesolevat Privaatsusavaldust aeg-ajalt muuta. Käesoleva Privaatsusavalduse viimase paranduse kotha vaadake lehekülje ülaosas toodud legendi “VIIMATI UUENDATUD”. Kõik käesoleva Privaatsusavalduse muudatused jõustuvad parandatud Privaatsusavalduse Saidile postitamisel. Teie suhtlemine meiega pärast neid muudatusi tähendab, et nõustusite parandatud Privaatsusavaldusega.MEIE KONTAKTANDMED
Kui teil on käesoleva Privaatsusavalduse kohta küsimusi, võtke meiega ühendsut e-posti teel aadressil
 
AvonEesti@avon.com või tavalise posti teel aadressil Pronksi 19, Tallinn 10124, Estonia. Kuna side e-posti teel ei ole alati turvaline, ärge lisage meile saadetavatesse e-kirjadesse tundlikku teavet.SÕLTUMATUD MÜÜGIESINDAJAD
Järgmised määrused kehtivad ainult Avoni Sõltumatutele Müügiesindajatele:

Käesolev Privaatsusavaldus kehtib Avoni poolt Internetis või väljaspool seda kogutud Sõltumatute Müügiesindajate Isikuandmetele. Need andmed kogutakse lisaks teilt kui Avoni kliendilt ülalkirjeldatud viisil kogutavatele Isikuandmetele.

Kui soovite saada Avoni Esindajaks, võime teie kõlblikkuse tuvastamiseks koguda ja kasutada teie Isikuandmeid, sealhulgas krediidiga seotud teavet.

Avoni Esindajaks määramiseks võib teil olla tarvis sõlmida Avoniga eraldi leping (“Esindaja Leping”). Kui olete sõlminud Esindaja Lepingu, võime koguda, kasutada ja avaldada teie Isikuandmeid vastavalt käesolevalt Privaatsusavaldusele ja teie "Esindaja Lepingu" tingimustele. Samuti võime koguda, kasutada ja avaldada teie Isikuandmeid, et täita oma kohustusi vastavalt Esindaja Lepingule. Käesoleva Privaatsusavalduse ja Esindaja Lepingu erienvuste korral kehtivad Esindaja Lepingu tingimused.

Kui olete Avoni Esindaja (sealhulgas müügijuht), võime teie Isikuandmeid avaldada:
 
• piirkonnajuhatajatele, piirkonna müügijuhtidele või nendega samaväärsetele isikutele, kes võivad olla Avoni sõltumatud lepinguosalised;
• osana meie müügijuhtide programmist Avoni Esindajatele, kes on müügijuhid;
• praegustele ja potentsiaalsetele klientidele, kes soovivad Avoni Esindaja abi; ja
• juriidilistele nõudmistele vastamiseks, näiteks maksude ja arvepidamisega seotud kohustused.

Samuti võime kombineerida meie ha meie kolmandatest isikutest teenusepakkujate poolt kogutud Mitteisikulisi Andmeid meie Saidi teiepoolse kasutamise kohta (nagu ülalpool kirjeldatud) teie ainulaadse Esindaja konto numbriga. Võime kasutada kombineeritud andmeid eesmärkidel, nagu meie Saitide Avoni Esindajate poolse kasutamise analüüsimiseks, et hinnata ja parandada meie ärimudelit ning muudel sisemise analüüsiga seotud eesmärkidel.