|     |    Sisene  

Viimati uuendatud 04.05.2018

Küpsiste eeskiri


PRIVAATSUSAVALDUS KLIENTIDELE


1. Kes vastutab teie isikuandmete eest

Käesolev Privaatsusavaldus kehtib Avoni klientide isikuandmetele juhtudel, kus teie isikuandmed on Avonile edasi antud teie või teie Avoni Müügiesindaja poolt. Nimetused „Avon“ või „meie“ käesolevas Privaatsusavalduses tähendavad Avon Eesti OÜ, registrikood 10649173, aadress Pronksi tn 19, Tallinn 10124. Teie isikuandmete Avonile edasi andmise korral võime me olla teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Teie Avoni Müügiesindaja on teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Avoni Müügiesindaja on iseseisvad ega ole Avoni töötajad. Avon ei vastuta isikuandmete kasutamise eest Müügiesindaja poolt. See tähendab, et Müügiesindaja, Avoni äritegevusest sõltumatult, töötleb teie isikuandmeid tema poolt otsustatavatel eesmärkidel ja viisidel, sealhulgas oma isiklikel turunduseesmärkidel. Üldiselt kasutavad Avoni Müügiesindaja teie isikuandmeid käesoleva Privaatsusavaldusega ühilduval viisil. Kui nad kasutavad teie isikuandmeid mõnel sellest erineval viisil, on nad kohustatud esitama teile täiendava privaatsusteabe, et järgida nende enese juriidilisi kohustusi andmekaitseseaduse alusel.

2. Isikuandmed, mida me teie kohta kogume

Käesolevas Privaatsusavalduses mõistet „isikuandmed“ kasutades mõtleme me teiega seotud andmeid, mis võimaldavad meil teid identifitseerida kas otseselt või kombineerituna muu meil olemas oleva teabega. Me hangime selle teabe kas otse teilt või Müügiesindaja, kes võivad selle meile esitada. Võime teie kohta koguda järgmisi isikuandmeid:• Teie nimi ja kontaktandmed (au- või ametinimetus, perekonnanimi, eesnimi, kõik muud nimed, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumbrid);
• Teie sünnikuupäev;
• Teave teie ostude koha Avonilt ja teave teie teatavate tootetüüpide eelistuste kohta;
• Teie ja meie vaheline kommunikatsioon (näiteks teie e-kirjad, kirjad, telefonikõned või postitused ja sõnumid sotsiaalmeedias);
• Teave selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti või meie mobiilirakendust;
Teave selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti, kasutades küpsiseid või sarnaseid identifitseerimisvahendeid. Küpsised on väikesed teabekogused, mille teie brauser salvestab teie arvuti kõvakettale. Need võimaldavad teil meie veebisaidil navigeerida ja meil pakkuda funktsioone, nagu hoida teid meie veebisaidil sisse logituna. Lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas te neid eemaldada saate, lugege meie Küpsise poliitikast.

3. Õiguslik alus teie isikuandmete kogumiseks

Avon töötleb teie isikuandmeid teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks. Avon võib teatud eesmärkidel töödelda teie isikuandmeid ka teie eraldiseisva nõusoleku alusel (nt e-posti aadressi kasutamisel uudiskirjade edastamiseks). Seejuures on teil õigus Avonile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

4. Kuidas ja miks me kasutame kogutud isikuandmeid

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
• Teie teavitamiseks meie toodetest ja pakkumistest, mis võivad teile meeldida
Kui olete tellinud meie Avoni Uudiskirja või meilt varem midagi ostnud, võime saata teile e-posti teel sõnumeid meie toodete ja pakkumiste kohta. Võime kasutada teie kohta olemasolevat teavet (sealhulgas teie ostude ajalugu), et luua profiil teie eelistuste kohta ja saata teile spetsiaalselt teie jaoks valitud tooteid ja pakkumisi. Samuti võite veebis näha Avoni toodetega seotud reklaami, mis põhineb teie kohta olemas oleval teabel. Teeme seda, et vastata meie ärihuvidele meie toodete efektiivse turundamise suhtes. Kui te ei soovi saada meilt turundussõnumeid (nt e-kirju), võtke palun meiega ühendust. Kui suhtlete Avoniga sotsiaalmeedias postitamise või sõnumite saatmise teel, võime sel eesmärgil kasutada sotsiaalmeedia postitustes sisalduvaid isikuandmeid.
• Meie teenuste parandamiseks, meie administratiivsete eesmärkide täitmiseks ja meie ärihuvide kaitsmiseksÄriliste eesmärkide hulka, milleks me teie isikuandmeid kasutame, kuuluvad raamatupidamise, arvete esitamise, turvalisuse ja juriidilised eesmärgid, statistiline ja turundusanalüüs, süsteemide testimine, hooldus ja arendamine. See sisaldab teie isikuandmete kasutamist meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks meie kohustus säilitada dokumente maksude ja auditeerimise jaoks. Kui puudub spetsiifiline juriidiline kohustus, mida me täitma peame, töötleme neid isikuandmeid, et vastata meie põhjendatud huvidele oma äri haldamisel ja meie dokumentide täpsetena ja ajakohastena hoidmisel.
Kui keeldute teie isikuandmete kasutamisest mõne ülalpool toodud eesmärgi täitmiseks, võtke palun meiega ühendust. Kuigi teie otsus esitada Avonile oma isikuandmeid on üldiselt vabatahtlik, siis kui te ei esita teatud teavet, ei pruugi Avon olla suuteline täitma mõningaid käesolevas Privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärke. Näiteks ei saa me saata teile tooteid ilma teie postiaadressi teadmata.

5. Kuidas me võime kogutud andmeid jagada või edastada

Võime teie isikuandmeid jagada:
• Avoni Müügiesindajatega, Avoni Müügigrupi Juhtidega ja Avoni Piirkonna Müügijuhtidega;
• teiste Avoni grupi ettevõtetega (nende ettevõtete loendi leiate aadressilt http://www.avoncompany.com/world/index.html);
• meile teenuseid pakkuvate tarnijatega, et aidata meil teostada oma äritegevust ning parandada meie teenuseid ja teie kliendikogemust (nt postiteenuse osutajaga); ning
• riigiasutustega.
See jagamine toimub ülalpool kirjeldatud eesmärkidel või meile kehtivate spetsiifiliste juriidiliste kohustuste täitmiseks.
Isikud, kellele Avon võib teie isikuandmeid edastada võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas, kui ka sellest väljaspool. Avon kasutab väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, mida peetakse isikuandmetele madalamal tasemel kaitset pakkuvateks, edastatavate isikuandmete kaitseks asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meie e-posti süsteemi teenusepakkuja ning IT-toe ja IT-süsteemide hoolduse teenusepakkujate puhul on rakendatud Euroopa Komisjoni heakskiiduga standardseid lepingutingimusi. Asjakohaste kaitsemeetmete koopia nägemiseks võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmeid kasutades.

6. Kui kaua me teie isikuandmeid alles hoiame

Avon säilitab teavet teie tellimuste kohta nii kaua kuni see on mõistlikult vajalik, kuid mitte kauem kui 10 aastat või kuni seadusest tuleneva säilitamistähtaja möödumiseni. Avon võib kasutada teie isikuandmeid, kui olete Avoni aktiivne kasutaja. Pärast aktiivse oleku lõppemist säilitab Avon teie isikuandmeid aja jooksul, mis on vajalik seadusest tulenevate säilitamistähtaegade järgimiseks (nt andmete säilitamine raamatupidamise eesmärkidel) või võimalike nõuete aegumistähtaja möödumiseni. Kui soovite täpsemaid ajaskaalasid, võtke palun meiega ühendust. Me lõpetame teie andmete otseturunduseks töötlemise, sealhulgas profileerimistegevused, kui te protestite sellise andmete töötlemise vastu või võtate tagasi teie poolt Avonile varasemalt antud nõusoleku.

7. Teie õigused

Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta säilitame, ning korrigeerida teie võimalikke ebatäpseid isikuandmeid. Teil võib samuti olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, anda oma isikuandmed üle teisele volitatud töötlejale või nõuda oma isikuandmete kustutamist.
Kui teil on probleeme või kaebusi seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võtke palun meiega ühendust. Juhul, kui me pole võimelised probleemi lahendama, on teil õigus võtta ühendust kohaliku andmekaitse järelevalveasutusega.

8. Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on käesoleva Privaatsusavalduse suhtes küsimusi, kommentaare või soove, kirjutage palun meie andmekaitseametnikule aadressil AvonEesti@avon.com või aadressil Pronksi tn 19, Tallinn 10124.

9. Käesoleva Privaatsusavalduse muudatused

Võime teha käesolevas Privaatsusavalduses aeg-ajalt muudatusi. Avaldame kõik käesoleva Privaatsusavalduse uued versioonid oma veebisaidil.

Kinnitan, et olen tutvunud käesoleva privaatsusavaldusega ning mõistan täielikult ja nõustun selgesõnaliselt, et Avon kogub, kasutab ja edastab minu isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsusavalduses sätestatud tingimustele.


PRIVAATSUSAVALDUS MÜÜGIESINDAJATELE, MÜÜGIGRUPI JUHTIDELE JA PIIRKONNA MÜÜGIJUHTIDELE1. Kes vastutab teie isikuandmete eest

Käesolev Privaatsusavaldus kehtib Avoni Müügiesindajate, Müügigrupi Juhtide ja Piirkonna Müügijuhtide isikuandmetele. Nimetused „Avon“ või „meie“ käesolevas Privaatsusavalduses tähendavad Avon Eesti OÜ, registrikood 10649173, aadress Pronksi tn 19, Tallinn 10124 , kes on teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks. See tähendab, et Avon otsustab eesmärgid, millel, ja viisid, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.
Sõltuvalt teie rollist võivad teie isikuandmeid töödelda ka Müügigrupi Juhid ja Piirkonna Müügijuhid, kui teie isikuandmete sõltumatu vastutava töötleja. See tähendab, et Müügigrupi Juhid ja Piirkonna Müügijuhid võivad, Avoni äritegevusest sõltumatult, töödelda teie isikuandmeid nende poolt otsustatavatel eesmärkidel ja viisidel. Näiteks võivad Müügigrupi Juhid ja Piirkonna Müügijuhid töödelda teie isikuandmeid, et võimaldada neil toetada teie äritegevust Avoniga. Üldiselt kasutavad Müügigrupi Juhid ja Piirkonna Müügijuhid teie isikuandmeid käesoleva Privaatsusavaldusega ühilduval viisil. Kui nad kasutavad teie isikuandmeid mõnel sellest erineval viisil, on nad kohustatud esitama teile täiendava privaatsusteabe, et järgida neile andmekaitseseadustest tulenevaid juriidilisi kohustusi.

2. Isikuandmed, mida me teie kohta kogume

Käesolevas Privaatsusavalduses mõistet „isikuandmed“ kasutades mõtleme me teiega seotud andmeid, mis võimaldavad meil teid identifitseerida kas otseselt või kombineerituna muu meil olemas olla võiva teabega. Me hangime selle teabe kas otse teilt või Müügiesindajatelt, Müügigrupi Juhtidelt ja Piirkonna Müügijuhtidelt, kes võivad selle meile esitada. Võime teie kohta koguda järgmisi isikuandmeid:
• Teie nimi ja kontaktandmed (au- või ametinimetus, perekonnanimi, eesnimi, kõik muud nimed, postiaadress, alternatiivne tarneaadress, e-posti aadress, telefoninumbrid);
• Teie isikukood;
• Teie sünnikuupäev;
• Teie panga andmed;
• Teave teie ostude kohta Avonist, komisjonitasude ja allahindluste dokumentatsioon ja teie grupi kuuluvuse teave ning samuti teave teie teatud tüüpi toodete eelistuse kohta;
• Teie ja meie vaheline kommunikatsioon (näiteks teie e-kirjad, kirjad, telefonikõned või postitused ja sõnumid sotsiaalmeedias. See võib sisaldada meiega jagatud kommunikatsiooni teiste Avoni sõltumatute müügiesindajatega, nagu Müügigrupi Juhid ja Piirkonna Müügijuhid);
• Teave selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti või meie mobiilirakendust. Kasutame oma veebisaidil ja mobiilirakenduses küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid (nagu Flash-küpsised ja pikselmärgised). Küpsised on väikesed teabekogused, mille teie brauser salvestab teie arvuti kõvakettale. Need võimaldavad teil meie veebisaidil või rakenduses navigeerida ja meil pakkuda funktsioone, nagu hoida teid meie veebisaidil sisse logituna. Lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas te neid eemaldada saate, lugege meie Küpsise poliitikast;• Identiteedi kontrollimine ja krediidikontrollid (kasutades reitinguagentuure).

3. Õiguslik alus teie isikuandmete kogumiseks

Avon kasutab teie kohta kogutud isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks.
Avon võib teie kohta kogutud isikuandmeid kasutada ka teie poolt Avonile antud eraldiseisva nõusoleku alusel. Seejuures on teil õigus Avonile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust

4. Kuidas ja miks me kasutame kogutud isikuandmeid (ja millistel juriidilistel alustel)

Müügiesindajate, Müügigrupi Juhtide ja Piirkonna Müügijuhtide puhul kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:• Teie tellimuste täitmiseks, asjakohaste komisjonitasude, allahindluste ja preemiate pakkumiseks ning teie Müügiesindaja konto haldamiseks
Kui te esitate meie juures tellimuse, kasutame teie isikuandmeid selle tellimuse täitmiseks ning asjakohaste komisjonitasude, tagasimaksete, allahindluste ja preemiate pakkumiseks. Teeme seda, et täita meie lepingulisi kohustusi teie ees. Võime samuti kasutada teie teavet, et teostada identiteedi kontrollimist enne teile meie toodete jaoks krediidi andmist ja krediidikontrolli teostamiseks, et algatada või kaitsta juriidilisi nõudeid, sealhulgas nõuda sisse kõiki teie võlgnevusi, et vastata meie ärihuvidele selle tagamisel, et saaksime oma juriidilisi õigusi asjakohaselt kasutada. Kasutame nende kontrollide teostamiseks kolmandaid isikuid: Krediidiinfo. Kui me teostame krediidikontrolli, kehtib sellele alati inimese sekkumine enne otsuse langetamist krediidi andmise või sellest keeldumise suhtes. Lisateavet selle kohta, kuidas meie jaoks neid krediidikontrolle teostavad ettevõtted teie isikuandmeid kasutavad, leiate siit: www.e-krediidiinfo.ee
• Teiega side pidamiseks ja meievahelise suhte haldamiseks
Võime võtta teiega ühendust e-posti, SMSi või telefoni teel administratiivsetel või tööalastel põhjustel, näiteks teile teie tellimuse ja teie maksete kinnituste saatmiseks. Teeme seda, et vastata meie seaduslikele ärihuvidele jagada teiega asjakohast teavet ja tagada teie ajakohane teave teie tellimuste kohta.
• Teie Müügiesindaja kogemuse isikupärastamiseks ja parandamiseks
Võime kasutada teie isikuandmeid, et kohandada meie teenus teie vajadustele ja eelistustele ning pakkuda teile isikupärastatud Müügiesindaja kogemust. Näiteks võite esitada meile spetsiifilisi tarneeelistusi selle kohta, kuhu teie tellimus tuleb jätta.
Samuti võime koguda teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Teeme seda, et vastata meie ärihuvidele, näidata teile tooteid, millest on teile enim kasu, ja vastata kõigile teie küsimustele kõige efektiivsemal viisil.• Teie teavitamiseks meie toodetest ja pakkumistest, mis võivad teile meeldida
Et aidata teil Avoni tooteid oma klientidele müüa, võime võtta teiega e-posti, SMSi või telefoni teel ühendust oma toodete ja pakkumiste osas. Võime kasutada meil teie kohta olemas olevat teavet (sealhulgas teie ostude ajalugu), et luua profiil teie eelistuste kohta ja saata teile spetsiaalselt teie jaoks valitud tooteid ja pakkumisi, tagamaks meie äritegevuse efektiivseimat teostamist. Kui te ei soovi saada meilt turundussõnumeid, võtke palun meiega ühendust või kasutage turundus-e-kirjades toodud linki ‚loobu uudiskirjast‘.
• Meie teenuste parandamiseks, meie administratiivsete eesmärkide täitmiseks ja meie ärihuvide kaitsmiseks Äriliste eesmärkide hulka, milleks me teie isikuandmeid kasutame, kuuluvad raamatupidamise, arvete esitamise, auditeerimise, identiteedi kontrollimise, pettuste suhtes taustauuringu teostamise, ohutuse, turvalisuse ning juriidilised eesmärgid, statistiline ja turundusanalüüs, süsteemide testimine, hooldus ja arendamine. See sisaldab teie isikuandmete kasutamist meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks meie kohustus säilitada maksudega seotud dokumente. Kui puudub spetsiifiline juriidiline kohustus, mida me täitma peame, töötleme neid isikuandmeid, et vastata meie põhjendatud huvidele oma äri haldamisel ja meie dokumentide täpsetena ja ajakohastena hoidmisel.
Kui olete Müügigrupi Juht või Piirkonna Müügijuht, võidakse teie isikuandmeid lisaks ülaltoodule Avoni poolt kasutada teiste Müügiesindajate ja Müügigrupi Juhtide äritegevuse toetamiseks, eriti müügitöö andmete teatamiseks.Kui keeldute teie isikuandmete kasutamisest mõne ülalpool toodud eesmärgi täitmiseks, võtke palun meiega ühendust. Kuigi teie otsus esitada Avonile oma isikuandmeid on üldiselt vabatahtlik, siis kui te ei esita teatud teavet, ei pruugi Avon olla suuteline täitma mõningaid käesolevas Privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärke. Näiteks peame enne toodete teile saatmist teadma teie nime ja postiaadressi ning peame teadma teie makseandmeid, et saaksime võtta teilt tasu, kui te tooteid ostate.

5. Kuidas me võime kogutud andmeid jagada või edastada

Võime teie isikuandmeid jagada:
• Avoni klientidega
• Avoni Müügigrupi Juhtide ja Piirkonna Müügijuhtidega;
• teiste Avoni grupi ettevõtetega (nende ettevõtete loendi leiate aadressilt
http://www.avoncompany.com/world/index.html);
• meile teenuseid pakkuvate tarnijatega, et aidata meil teostada oma äritegevust ning parandada meie teenuseid ja teie sõltumatu müügiesindaja kogemust (näiteks meie jaoks krediidi- ja identiteedikontrolle teostavad reitinguagentuurid); ning
• riigiasutustega.
See jagamine toimub ülalpool kirjeldatud eesmärkidel või meile kehtivate spetsiifiliste juriidiliste kohustuste täitmiseks.
Isikud, kellele Avon võib teie isikuandmeid edastada võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas, kui ka sellest väljaspool. Avon kasutab väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, mida peetakse isikuandmetele madalamal tasemel kaitset pakkuvateks, edastatavate isikuandmete kaitseks asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meie e-posti süsteemi teenusepakkuja ning IT-toe ja IT-süsteemide hoolduse teenusepakkujate puhul on rakendatud Euroopa Komisjoni heakskiiduga standardseid lepingutingimusi.
Kui otsustate linkida kolmandate isikute veebisaitidele meie veebisaidi kaudu, võivad kolmandad isikud koguda teavet meie veebisaidi kasutamise kohta teie poolt. Sarnaselt, kui otsustate kasutada Avoni sisu sotsiaalmeedias, võivad kolmandad isikud teavet koguda. Kolmandate isikute sotsiaalmeediateenuste poolt kogutud teavet reguleerivad nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikad. Kui Avon suunab teid kolmanda isiku veebisaidile, ei vastuta Avon teie isikuandmete töötlemise eest kolmandate isikute poolt.

6. Kui kaua me teie isikuandmeid alles hoiame

Teie isikuandmeid kasutatakse ja säilitatakse Avoni poolt teie Avoni partneriks oleku aja jooksul ning seejärel aja jooksul, mis on vajalik seadusest tulenevate säilitamistähtaegade järgimiseks (nt andmete säilitamine raamatupidamise eesmärkidel) või võimalike nõuete aegumistähtaja möödumiseni. Kui soovite täpsemaid ajaskaalasid, võtke palun meiega ühendust. Me lõpetame teie andmete otseturunduseks töötlemise, sealhulgas profileerimistegevused, kui te protestite sellise andmete töötlemise vastu või võtate tagasi oma eelnevalt antud nõusoleku.

7. Teie vastutus

• Teie isikuandmete ajakohastena hoidmise tagamiseks teavitage meid palun kohe kõigist oma isikuandmete muudatustest.
• Sõltumatu müügiesindajana vastutate klientidele, Müügiesindajatele, Müügigrupi Juhtidele, Piirkonna Müügijuhtidele ja kõigile muudele isikutele kuuluvate isikuandmete turvalisuse eest, mida te säilitate oma äritegevuse käigus. Nõustute teie poolt kogutud, saadud, töödeldud ja säilitatud isikuandmete suhtes järgima kõiki asjakohaseid andmekaitseseadusi. Te ei kasuta isikuandmeid mingil eesmärgil, mis ei ühildu käesoleva Privaatsusavaldusega.

8. Teie õigused

Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta säilitame, ning korrigeerida teie võimalikke ebatäpseid isikuandmeid. Teil võib samuti olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, anda oma isikuandmed üle teisele volitatud töötlejale või nõuda oma isikuandmete kustutamist.
Kui teil on probleeme või kaebusi seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võtke palun meiega ühendust. Juhul, kui me pole võimelised probleemi lahendama, on teil õigus võtta ühendust kohaliku andmekaitse järelevalveasutusega.

9. Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on käesoleva Privaatsusavalduse suhtes küsimusi, kommentaare või soove, kirjutage palun meie andmekaitseametnikule AvonEesti@avon.com või aadress Pronksi tn 19, Tallinn 10124.

10. Käesoleva Privaatsusavalduse muudatused

Võime teha käesolevas Privaatsusavalduses aeg-ajalt muudatusi. Avaldame kõik käesoleva Privaatsusavalduse uued versioonid oma veebisaidil.

Kinnitan, et olen tutvunud käesoleva privaatsusavaldusega ning mõistan täielikult ja nõustun selgesõnaliselt, et Avon kogub, kasutab ja edastab minu isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsusavalduses sätestatud tingimustele.